Hur man aktiverar Microsoft Teams grön skärm

En grön skärm är en fysisk gardin som placeras som bakgrund när du spelar in eller streamar en video. Appar för videoinspelning och/eller videoströmning

Hur man använder Snap Camera med Google Meet

Google Meet har en funktion för oskärpa i bakgrunden som suddar bakgrunden eller maskerar den med en bild. Det är storleken på den inverkan det har. Sedan Google

Hur man laddar ner Microsoft Teams Recording (tre enkla lösningar)

Att skicka ett textbaserat meddelande är tidskrävande jämfört med att skicka ett röstmeddelande. Fördelen med ett SMS är att det är dokumenterat och

Hur man visar en bild i ett Zoom-möte

Zoom tvingar inte sina användare att behålla sin video under ett möte. Varje enskild person i ett möte har sin egen strömbrytare på när man ska vända